Breaking News

[2021-B1-08] Đánh giá nguy cơ tim mạch 10 năm theo thang điểm Pooled cohort equation trên bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện nối tiết Nghệ An.

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI