Breaking News

[2021-B1-08] Đánh giá nguy cơ tim mạch 10 năm theo thang điểm Pooled cohort equation trên bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện nối tiết Nghệ An.

Chia sẻ bài viết

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-02] Khảo sát sự hài lòng của người bệnh “Nội tiết – Đái tháo đường – Rối loạn chuyển hóa” tại Bệnh viện 199

Chia sẻ bài viết