[2021-B1-08] Đánh giá nguy cơ tim mạch 10 năm theo thang điểm Pooled cohort equation trên bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện nối tiết Nghệ An.

Chia sẻ bài viết

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI

Chia sẻ bài viết