[2021-B2-10] Đánh giá suy giảm nhận thức ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 cao tuổi tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-02] Khảo sát sự hài lòng của người bệnh “Nội tiết – Đái tháo đường – Rối loạn chuyển hóa” tại Bệnh viện 199