[2021-B2-13] Nghiên cứu kết quả sử dụng liệu pháp insulin nền trong điều trị đái tháo đường type 2 tại bệnh viện 199.

Chia sẻ bài viết

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI

Chia sẻ bài viết