[2021-C2-16] Kết quả bước đầu của “Hướng dẫn kiểm soát đường huyết chu phẫu ở bệnh nhân đái tháo đường phẫu thuật” tại Bệnh viện Bình Dân.

Chia sẻ bài viết

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI

Chia sẻ bài viết