[2021-C3-02] Khảo sát chỉ số dự báo ngưỡng tồn lưu bàng quang với glucose và HbA1C huyết thanh ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI