Breaking News

[2021-C3-03] Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ Vitamin D và mức độ tổn thương thận ở bệnh nhân đái tháo đường

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI