[2021-B2-11] Nghiên cứu suy giảm nhận thức theo thang điểm MoCA và hình ảnh CT SCAN sọ não ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 có nhồi máu não.

Chia sẻ bài viết

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI

Chia sẻ bài viết