[2021-B2-12] Bệnh lý võng mạc đái tháo đường và các yếu tối liên quan tại tỉnh Tiền Giang năm 2020.

 

Print Friendly, PDF & Email

About Hội Nội tiết & Đái tháo đường Miền Trung

Check Also

[2021-C4-01] Hiệu quả tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường và các yếu tố liên quan qua thang điểm DSMI