Tổng quan

Liên quan giữa hiểu biết của bệnh nhân đái tháo đường typ 2 với một số thông số

LIÊN QUAN GIỮA HIỂU BIẾT CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 VỚI MỘT SỐ THÔNG SỐ Ths.BS. Nguyễn Thị Minh1 PGS.TS. Hoàng Trung Vinh2, TS. Phạm Quốc Toản2 1. Bệnh viện 198 Bộ Công an 2. Học viện Quân y  SUMMARY Relation between knowledge of type 2 diabetes …

Read More »

Sử dụng thuốc kháng giáp trạng trong thời kì cho con bú

SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG GIÁP TRẠNG TRONG THỜI KÌ CHO CON BÚ BS Nguyễn Thị Giang, BS CKII Nguyễn Thị Hồ Lan, BS Nguyễn Mạnh Hà                 Khoa Nội Chung- Bệnh viện Nội tiết Trung ương SUMMARY Antithyroid drugs (ATD) are widely used for the treatment of Graves’ disease (GD) …

Read More »

Biểu hiện tổn thương thận ở bệnh nhân đái tháo đường type 2

BIỂU HIỆN TỔN THƯƠNG THẬN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 BS.CKII. Vũ Công Nghĩa1, Ts. Bs. Phạm Quốc Toản2, PGS. TS. Hoàng Trung Vinh2 1. TTYT Việt – Xô Petro 2. Học viện Quân y  SUMMARY Manifestations of nephropathy in type 2 diabetic patients  Objective: To evaluate …

Read More »

Tỉ lệ tiền đái tháo đường, đái tháo đường phát hiện lần đầu ở cán bộ viên chức Thị xã Phước Long – Tỉnh Bình Phước

TỈ LỆ TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, ĐÁI THÁO ĐƯỜNG PHÁT HIỆN LẦN ĐẦU Ở CÁN BỘ VIÊN CHỨC THỊ XÃ PHƯỚC LONG – TỈNH BÌNH PHƯỚC Lê Thanh Long1 , Hoàng Trung Vinh2 1. TTYT Phước Long – Bình Phước 2. Học viện Quân y SUMMARY Prevalence of newly diagnosed …

Read More »

Ung thư biểu mô tuyến giáp không phải thể tủy mang tính gia đình

UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN GIÁP KHÔNG PHẢI THỂ TỦY MANG TÍNH GIA ĐÌNH BS Trần Hòa Khoa Giải Phẫu Bệnh – Bệnh viện C Đà Nẵng SUMMARY Familial non-medullary thyroid carcinoma: Familial non-medullary thyroid cancer(FNMTC) comprises about 5-15% of  NMTC is a heterogeneous of diseases  including both non-syndromic and  …

Read More »

Đường ngọt: Thừa cân, béo phì và đái tháo đường

ĐƯỜNG NGỌT:  THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TS.BS Trần Bá Thoại  Khoa Y Đại học Duy Tân Đà Nẵng SUMMARY Sugary carbohydrate: overweight,  obesity and diabetes Sugary carbohydrates in foods are sweet-tasted carbohydrates of mono  or disacchride, most commonly is saccharose (sucrose). This is a disaccharide consisting …

Read More »

Ăn chay và rối loạn nội tiết – chuyển hóa

ĂN CHAY VÀ RỐI LOẠN NỘI TIẾT – CHUYỂN HÓA TS.BS Trần Bá Thoại  Khoa Y Đại học Duy Tân Đà Nẵng SUMMARY VEGETARIAN AND ENDOCRINO – METABOLIC DISORDERS Classic vegetarian diet focuses on plants for food, including:  fruits, vegetables, dried beans and peas, grains, seeds and nuts… In general, …

Read More »

Ảnh hưởng của thiếu vitamin D trên sức khỏe và một số bệnh tật

ẢNH HƯỞNG CỦA THIẾU VITAMIN D TRÊN SỨC KHỎE VÀ MỘT SỐ  BỆNH TẬT Nguyễn Trọng Nghĩa1, Đào Thị Dừa1, Trần Thị Cẩm Tú1, Lê Thị Diệu Phương1, Nguyễn Thị Nhạn2 1.BVTW Huế 2. Trường Đại học YDược Huế SUMMARY Effects of Vitamin D deficiency on Health and some diseases …

Read More »

Béo phì ở trẻ em và vị thành niên: Một thực trạng cần được can thiệp kịp thời để dự phòng một số bệnh chuyển hóa, tim mạch khi trưởng thành

BÉO PHÌ Ở TRẺ EM VÀ VỊ THÀNH NIÊN: MỘT THỰC TRẠNG CẦN ĐƯỢC CAN THIỆP KỊP THỜI ĐỂ DỰ PHÒNG MỘT SỐ BỆNH CHUYỂN HÓA, TIM MẠCH KHI TRƯỞNG THÀNH Hoàng Trung Vinh Học Viện Quân Y SUMMARY Obesity in children and adolescents: a important situation  needs to be …

Read More »