Tổng quan

Assessement of fall risks and relatives in elderly type 2 diabetic patients at national geriatic hosoital

ASSESSEMENT OF FALL RISKS AND RELATIVES IN ELDERLY TYPE 2 DIABETIC PATIENTS AT NATIONAL GERIATIC HOSPITAL *Lê Anh Tú,**Nguyễn Xuân Thanh, **,***Nguyễn Ngọc Tâm,  **,***Vũ Thị Thanh Huyền *Nghe An Endocrinology Hospital,*National Geriatric Hospital,*Ha Noi Medical University Corresponding author: Vu Thi Thanh Huyen SUMMARY Aims: Assessment of fall risk and …

Read More »

Nghiên cứu mối liên quan giữa đa hình gen MTHFR C677T với một số biến chứng ở bệnh nhân đái tháo đường type 2

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐA HÌNH GEN MTHFR C677T VỚI MỘT SỐ BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 Nguyễn Thị Thúy Hằng1,Phạm Hồng Ngọc2,Nguyễn Thị Thanh Hoa3, Nguyễn Hải Hà3,Nguyễn Huy Bình2 1Bệnh viện Đa khoa Saint Paul 2Đại học Y Hà Nội 3Viện …

Read More »

Nghiên cứu đặc điểm Canxi hóa động mạch vành bằng chụp vi tính đa lát cắt tim ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có biến chứng bệnh mạn tính giai đoạn cuối

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CANXI HÓA ĐỘNG MẠCH VÀNH BẰNG CHỤP VI TÍNH ĐA LÁT CẮT TIM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CÓ BIẾN CHỨNG BỆNH MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN CUỐI Cao Tấn Phước1, Hoàng Trung Vinh2 Bệnh viện Trưng Vương – TP. Hồ Chí Minh Học …

Read More »

Khảo sát đặc điểm lâm sàng tổn thương thần kinh ngoại biên ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TỔN THƯƠNG THẦN KINH  NGOẠI BIÊN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 Nguyễn Thu Hương, Ths. Cao Xuân Cương, Đào Thanh Xuyên, Trần Thúy Ngần  Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên  SUMMARY Clinical profile of peripheral neuropathy in type 2 diabetes patients. …

Read More »

Khảo sát tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của bệnh nhân đái tháo đường typ 2

KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 PGS. TS. Hoàng Trung Vinh, TS. Phạm Quốc Toản Học viện Quân y  SUMMARY Investigation of nutritional and health status in type 2 diabetes mellitus patients  Objective: To assess the nutritional and health …

Read More »

Liên quan giữa biến chứng thận với một số thông số ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2

LIÊN QUAN GIỮA BIẾN CHỨNG THẬN VỚI MỘT SỐ THÔNG SỐ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 PGS. TS. Hoàng Trung Vinh, TS. Phạm Quốc Toản Học viện Quân y  SUMMARY The relationship between nephropathy and some index in patients of type 2 diabetes mellitus  Objective: To assess …

Read More »

Nghiên cứu độ cứng động mạch qua sàng lọc 3133 trường hợp

NGHIÊN CỨU ĐỘ CỨNG ĐỘNG MẠCH QUA SÀNG LỌC 3133 TRƯỜNG HỢP Quách Hữu Trung*, Phạm Tuấn Dương** *Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Bộ CôngAn, Bệnh viện 19/8 Hà Nội SUMMARY Research on arterial stiffness by screening 3133 people Background: arterial stiffness is the term used only resilient arterial …

Read More »

Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của hội chứng mạch vành cấp ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2

MỘT SÓ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 pgs.ts. Lê Đình Thanh1, PGS.TS. Hoàng Trung Vinh2 1. Bệnh viện Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh 2. Học viện Quân y  SUMMARY Some clinical and subclinical …

Read More »

Nghiên cứu biến đổi chỉ số kháng Insulin và Glucose máu ở bệnh nhân tiền đái tháo đường sau 6 tháng điều trị bằng thay đổi lối sống kết hợp Metformin

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI CHỈ SỐ KHÁNG INSULIN VÀ GLUCOSE MÁU Ở BỆNH NHÂN TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG SAU 6 THÁNG ĐIỀU TRỊ BẰNG THAY ĐỔI LỐI SỐNG KẾT HỢP METFORMIN TS.BS.CKII. Phan Văn Đoàn1, PGS. TS. Hoàng Trung Vinh2 1. Cao đẳng Y – Dược Kiên Giang 2. Học …

Read More »

Thực trạng hiểu biết về một số khía cạnh liên quan đến bệnh ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2

THỰC TRẠNG HIỂU BIẾT VỀ MỘT SỐ KHÍA CẠNH LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 Ths. BS. Nguyễn Thị Minh1 PGS.TS. Hoàng Trung Vinh2, TS. Phạm Quốc Toản2 1. Bệnh viện 198 Bộ Công an 2. Học viện Quân y SUMMARY The current knowledge …

Read More »