Thành viên đang trực tuyến

Chia sẻ bài viết

Hiện có 8 Users trực tuyến: 0 Members, 7 Guests1 Bot.

Kỉ lục trực tuyến là 138 người vào ngày 19/09/2021 - 10:00 chiều

7 Guests Đang Trực Tuyến

#1 - Khách ngày 30/11/2022 - 4:42 chiều
Thực trạng tự quản lý bệnh đái tháo đường ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội – Hội Nội Tiết – Đái Tháo Đường Miền Trung Việt Nam [URL] [Referral]

#2 - Khách ngày 30/11/2022 - 4:42 chiều
Xác định nguy cơ mắc ngưng thở khi ngủ bằng bộ câu hỏi stop – bang trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 – Hội Nội Tiết – Đái Tháo Đường Miền Trung Việt Nam [URL] [Referral]

#3 - Khách ngày 30/11/2022 - 4:42 chiều
Đánh giá công tác chăm sóc điều dưỡng ở bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại trung tâm ung bướu – Hội Nội Tiết – Đái Tháo Đường Miền Trung Việt Nam [URL] [Referral]

#4 - Khách ngày 30/11/2022 - 4:41 chiều
Hội Nội Tiết - Đái Tháo Đường Miền Trung Việt Nam » số 32 [URL]

#5 - Khách ngày 30/11/2022 - 4:40 chiều
Áp dụng và điều chỉnh liều basal bolus insulin ở một bệnh nhân đái tháo đường type 2 – Hội Nội Tiết – Đái Tháo Đường Miền Trung Việt Nam [URL] [Referral]

#6 - Khách ngày 30/11/2022 - 4:39 chiều
Hội Nội Tiết - Đái Tháo Đường Miền Trung Việt Nam » Không tìm thấy trang này [URL]

#7 - Khách ngày 30/11/2022 - 4:39 chiều
Một số yếu tố nguy cơ tim mạch theo mục tiêu khuyến cáo điều trị của ESC-EASD 2019 ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú – Hội Nội Tiết – Đái Tháo Đường Miền Trung Việt Nam [URL] [Referral]

1 Bot Đang Trực Tuyến

#1 - Google ngày 30/11/2022 - 4:44 chiều
Hội Nội Tiết - Đái Tháo Đường Miền Trung Việt Nam » » Thành viên đang trực tuyến [URL]