Tổng quan

Rối loạn điện giải ở bệnh nhân đái tháo đường type 2

RỐI LOẠN ĐIỆN GIẢI Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 Hồ Trường Bảo Long Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng DOI: 10.47122/vjde.2021.46.8 TÓM TẮT Bệnh đái tháo đường là một trong những bệnh không lây nhiểm thường gặp với tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cao. Rối …

Read More »

Liệu pháp chống đau trong bệnh thần kinh ngoại biên do đái tháo đường

LIỆU PHÁP CHỐNG ĐAU TRONG BỆNH THẦN KINH NGOẠI BIÊN DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Nguyễn Đình Toàn Trường Đại học Y Dược Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.46.7 TÓM TẮT Đau trong Bệnh lý thần kinh ngoại biên do đái tháo đường xảy ra ở khoảng 25% bệnh nhân đái tháo đường và …

Read More »

Nhu cầu Calcium hàng ngày và các nguồn cung cấp để bảo vệ xương và các cơ quan khác

NHU CẦU CALCIUM HÀNG NGÀY VÀ CÁC NGUỒN CUNG CẤP ĐỂ BẢO VỆ XƯƠNG VÀ CÁC CƠ QUAN KHÁC Lê Anh Thư Hội Loãng xương TP HCM, Hội Thấp khớp học Việt Nam  DOI: 10.47122/vjde.2021.47.12 TÓM TẮT Calcium là một khoáng chất đóng vai trò rất quan trọng đối với …

Read More »

Thừa cân, béo phì: suy nam dục và ung thư?

THỪA CÂN, BÉO PHÌ: SUY NAM DỤC VÀ UNG THƯ? Trần Bá Thoại, Huỳnh Lê Thái Bão* Khoa Y, Đại học Duy Tân DOI: 10.47122/vjde.2021.47.11 TÓM TẮT Hiện nay, thừa cân, béo phì là bệnh không lây nhiễm gia tăng nhanh như bệnh dịch. Thừa cân, béo phì lại liên …

Read More »

Cập nhật thuốc điều trị đái tháo đường: dưới góc nhìn dược lý lâm sàng

CẬP NHẬT THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG: DƯỚI GÓC NHÌN DƯỢC LÝ LÂM SÀNG Lê Chuyển, Nguyễn Thành Tín Bộ môn Dược Lý, Trường Đại học Y Dược Huế Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.46.5 TÓM TẮT Mục tiêu của quản lý Đái tháo đường …

Read More »

Suy tim ở bệnh nhân đái tháo đường: từ cơ chế bệnh sinh đến cập nhật điều trị

SUY TIM Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG: TỪ CƠ CHẾ BỆNH SINH ĐẾN CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ Nguyễn Nguyên Trang1, Nguyễn Anh Vũ2, Lê Văn Chi2 1 Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 2 Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế DOI: 10.47122/vjde.2021.46.4 TÓM TẮT …

Read More »

Điều trị loãng xương theo mục tiêu ý nghĩa lâm sàng và thách thức trên thực tế điều trị

ĐIỀU TRỊ LOÃNG XƯƠNG THEO MỤC TIÊU Ý NGHĨA LÂM SÀNG VÀ THÁCH THỨC TRÊN THỰC TẾ ĐIỀU TRỊ Lê Anh Thư Hội Loãng xương TP HCM, Hội Thấp khớp học Việt Nam DOI: 10.47122/vjde.2021.47.10 TÓM TẮT Chiến lược điều trị theo mục tiêu trong bệnh loãng xương đã được …

Read More »